Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Nam Định

Thứ Sáu ngày 09/12/2016

Sau gần hai năm đi vào cuộc sống, Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi năm 2014 đã thực sự trở thành phao cứu cánh cho người dân tộc thiểu số, người kinh sống trong vùng kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn, người nghèo chạy thận nhân tạo trong toàn tỉnh Điện Biên, đặc biệt đối với bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Trung tâm y tế (TTYT) huyện Tuần Giáo.
Loading the player...