Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Nam Định

Thứ Tư ngày 28/01/2015
Tin mới nhất

Được sự nhất trí của Đảng ủy Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, Đoàn dân chính Đảng tỉnh, ngày 23/01/2015, Chi đoàn BHXH tỉnh Điện Biên tổ chức Đại hội Chi đoàn thanh niên lần thứ VIII nhiệm kỳ 2015-2017 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới và bầu ra Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ mới 2015-2017 có đủ năng lực, phầm chất để lãnh đạo Chi đoàn.
Loading the player...