Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Nam Định

Thứ Hai ngày 06/07/2015
Tin mới nhất

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật BHYT sửa đổi, bổ sung) được kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 13/6/2014 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Mặc dù Luật BHYT sửa đổi, bổ sung có nhiều điểm mới với nhiều điều đảm bảo quyền lợi cho người tham gia, nhưng trong quá trình triển khai thực hiện tại Điện Biên cũng gặp không ít khó khăn cho người bệnh và cả những người làm công tác thực hiện chính sách BHYT.
Loading the player...