Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Nam Định

Thứ Tư ngày 26/04/2017

Theo Thông tư số 02/2017/TT-BYT của Bộ Y tế, từ ngày 1/6/2017, các cơ sở y tế công lập sẽ chính thức áp dụng giá viện phí mới cho hơn 1.900 dịch vụ y tế (DVYT) đối với nhóm đối tượng không có thẻ BHYT và một số dịch vụ KCB không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT. Với việc kết cấu thêm chi phí tiền lương, phụ cấp đặc thù của nhân viên y tế vào giá DVYT; đồng thời điều chỉnh chi phí 3 yếu tố trực tiếp, nhiều DVYT có mức tăng 2 đến 3 lần so với giá cũ và sẽ do người bệnh trả 100%. Đâu là căn cứ để xác định mức tăng này? Tác động của điều chỉnh giá DVYT lần này sẽ tác động đến người bệnh ra sao? Xung quanh vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Phúc- Phó Trưởng ban phụ trách Ban Thực hiện chính sách BHYT (BHXH Việt Nam).
Loading the player...